02/2007/TT-BNV

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 02/2007/TT-BNV
Ngày ban hành 25/05/2007
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
Xem văn bản Xem Online
Tải về