Khai mạc Hội thi sáng tạo KHKT năm học 2020 – 2021.

Khai mạc Hội thi sáng tạo KHKT năm học 2020 – 2021.

Lượt xem:

     Thực hiện Quyết định số 720/QĐ-PGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc thành lập Hội đồng chấm thi ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp huyện năm học 2020 – 2021.      Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường Phòng [...]