Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2183/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định, Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
1074/QĐ-UBND 11/05/2021 Quyết định, Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh
658/GDĐT 21/09/2020 Quyết định, Thông báo, V/v hưởng ứng cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm học 2020-2021.
646/QĐ-GDTĐ 17/09/2020 Quyết định, Thông báo, Thể lệ cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” năm học 2020-2021.
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020