Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
3845/VPCP-TCCV 10/06/2021 Công văn, V/v các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức
721/CV-PGDĐT 30/09/2020 Công văn, Về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020
682/CV-PGDĐT 14/09/2020 Công văn, V/v tổ chức Hội thi “Giai điệu Tuổi hồng” huyện Krông Pắc năm 2020.
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017