Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2183/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định, Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
127/KH-UBND 21/06/2021 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch chuyển đổi số huyện Krông Pắc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
3845/VPCP-TCCV 10/06/2021 Công văn, V/v các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức
1074/QĐ-UBND 11/05/2021 Quyết định, Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh
04/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
03/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
01/2021/TT-BGDDT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập.
TL 16/12/2020 Văn bản khác, Thể lệ viết thư UPU lần 50 năm 2021
747/PGDĐT 07/10/2020 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp huyện, bậc THCS Năm học 2019-2020, 2020-2021, phần thi thực hành
142/KH-UBND 05/10/2020 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020)
721/CV-PGDĐT 30/09/2020 Công văn, Về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020
Trang 1 / 3123»