Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
3845/VPCP-TCCV 10/06/2021 Công văn, V/v các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức
1074/QĐ-UBND 11/05/2021 Quyết định, Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh
01/2021/TT-BGDDT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập.
02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
03/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
04/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
TL 16/12/2020 Văn bản khác, Thể lệ viết thư UPU lần 50 năm 2021
747/PGDĐT 07/10/2020 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp huyện, bậc THCS Năm học 2019-2020, 2020-2021, phần thi thực hành
142/KH-UBND 05/10/2020 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020)
721/CV-PGDĐT 30/09/2020 Công văn, Về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020
04/CT-UBND 28/09/2020 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 – 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc
658/GDĐT 21/09/2020 Quyết định, Thông báo, V/v hưởng ứng cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm học 2020-2021.
Trang 1 / 212»