Thực hiện tốt việc đăng ký kinh doanh, hoạt động kinh doanh và thực hiện quyền, nghĩa vụ thuế

Thực hiện tốt việc đăng ký kinh doanh, hoạt động kinh doanh và thực hiện quyền, nghĩa vụ thuế

Lượt xem:

Hiện nay, trên địa bàn huyện Krông Pắc sắp bước vào mùa vụ thu hoạch nông sản (Sầu riêng). Nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương và tình hình sản xuất, kinh doanh thương mại đúng các quy định của pháp luật. CB, GV, NV ngành Giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành, [...]
UBND huyện Krông Pắc, Đắk Lắk tuyển dụng giáo viên 2017

UBND huyện Krông Pắc, Đắk Lắk tuyển dụng giáo viên 2017

Lượt xem:

 Thông báo số 255/TB-UBND, ngày 19/12/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc về việc tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017                                                                                   [...]