Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04/CT-UBND 28/09/2020 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 – 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc