• Phạm Xuân Vinh
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng phòng
 • 0905062821
 • vinh.phamxuannbk@gmail.com
 • Nguyễn Cường
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng
 • 0914529439
 • cuongpgdkrp@gmail.com
 • Phạm Văn Trường
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng
 • 0946673355
 • truongpv958@gmail.com