Triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lượt xem:


Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan phòng GDĐT, phục vụ  công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hướng dẫn thực hiện quét mã QR xác nhận ĐẾN VÀ ĐI (Check-in/Check-Out).

Khi đến và đi liên hệ công tác tại Phòng giáo dục,  mọi người cần thực hiện việc Check-in và Check-Out, thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập một trong các phần mềm “Vietnam Health Declaration” “Bluezone” “Ncovi” đã cài đặt trên điện thoại thông minh của cá nhân.

Bước 2: Bấm “Quét mã QR” và hướng camera của điện thoại vào mã QR-CODE của cơ quan phòng GDĐT (được niêm yết tại sảnh cơ quan)

Bước 3: Thực hiện khai báo y tế, Check in hoặc check out theo yêu cầu.