Tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2020-2021 và các Thông tư mới

Lượt xem:


     Thực hiện Công số 1446/SGDĐT-GDTrH ngày 25/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021.

     Chiều ngày 02 tháng 10 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2020-2021 và các Thông tư mới.

     Thầy Nguyễn Cường – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp tập huấn.

     Thành phần tham dự gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách trường các trường THCS và trường PTDT Nội Trú THCS huyện;Tổ trưởng chuyên môn các trường THCS và trường PTDT Nội Trú THCS huyện.

     Nội dung của Hội nghị tập huấn:

  1. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2020-2021;
  2. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT;
  3. Phổ biến Thông tư Số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020). 

Thành Luân – CV Phòng GDĐT