Sổ sức khỏe Điện tử, tiếp cận thông tin sức khỏe nhanh chóng.

Lượt xem:


Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bộ Y tế, Cài đặt trên Google Play cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và AppStore cho thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS của Apple,  để thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin, một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết: