Khai mạc Hội thi sáng tạo KHKT năm học 2020 – 2021.

Lượt xem:


     Thực hiện Quyết định số 720/QĐ-PGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc thành lập Hội đồng chấm thi ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp huyện năm học 2020 – 2021.

     Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã diễn ra khai mạc Cuộc thi.

Ban giám khảo Cuộc thi tiến hành chấm ý tưởng KHKT năm học 2020-2021.

      Cuộc thị diễn ra trong 03 ngày, ngày 02 – 30/10/2020 và ngày 05/10/2020, Hội đồng chấm sẽ chọn ra các sản phẩm xuất sắc nhất tham gia thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trong thời gian tới./.

BAN BIÊN TẬP