KẾ HOẠCH VÀ LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 34

Lượt xem:


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 34

        Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch và lịch làm việc từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 20/8/2021, cụ thể như sau:

  1. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ bình thường, tăng cường xử lý công việc qua hệ thống Email nội bộ và hệ thống Idesk.
  2. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, tất cả chuyên viên đơn vị vào ngày thứ 6 hằng tuần báo cáo về Trưởng phòng các công việc, nhiệm vụ được giao để báo cáo UBND huyện. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo đúng mẫu và thời gian quy định.

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 16/8/2021 đến 20/8/2021)

Thứ – ngày Nội dung công việc Bộ phận, người thực hiện Ghi chú
Thứ Hai

16-8-2021

-Họp giao ban cơ quan đầu tuần

-Tập huấn trực tuyến công tác chuyên môn và Hội nghị Tổng kết  bậc MN do Bộ GDĐT tổ chức (từ 16/8/ đến 20/8/2021)

-LĐ, CV, NV

-LĐ, CV bậc MN và HT các trường MN

Thứ Ba

17-8-2021

-Làm việc bình thường -LĐ, CV, NV

 

Thứ Tư

18-8-2021

-Sáng: Làm việc bình thường

-Chiều: Kiểm tra Công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị các điều kiện năm học mới 2021-2022 (buổi sáng)

-LĐ, CV, NV

-Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Trưởng phòng GDĐT

 

Thứ Năm

19-8-2021

-Sáng: Kiểm tra Công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị các điều kiện năm học mới 2021-2022 (buổi sáng)

-Chiều: Làm việc bình thường

-Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Trưởng phòng GDĐT

 

-LĐ, CV, NV

 

Thứ Sáu

20-8-2021

-Làm việc bình thường -LĐ, CV, NV