KẾ HOẠCH VÀ LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32

Lượt xem:


KẾ HOẠCH VÀ LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32

        Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch và lịch làm việc từ ngày 02/8/2021 đến hết ngày 06/8/2021, cụ thể như sau:

  1. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ bình thường, tăng cường xử lý công việc qua hệ thống Email nội bộ và hệ thống Idesk.
  2. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, tất cả chuyên viên đơn vị vào ngày thứ 6 hằng tuần báo cáo về Trưởng phòng các công việc, nhiệm vụ được giao để báo cáo UBND huyện. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo đúng mẫu và thời gian quy định.

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 02/8/2021 đến 06/8/2021)

Thứ – ngày Nội dung công việc Bộ phận, người thực hiện Ghi chú
Thứ Hai

02-8-2021

-Họp giao ban cơ quan đầu tuần

-Dự họp Đảng ủy cơ quan Chính quyền huyện

-LĐ, CV, NV

-Đ/c Cường, Trường

Thứ Ba

03-8-2021

-Làm việc bình thường -LĐ, CV, NV

 

 
Thứ Tư

04-8-2021

-Làm việc bình thường -LĐ, CV, NV  
Thứ Năm

05-8-2021

-Làm việc bình thường -LĐ, CV, NV

 

 
Thứ Sáu

06-8-2021

-Làm việc bình thường -LĐ, CV, NV