KẾ HOẠCH VÀ LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31

Lượt xem:


                     KẾ HOẠCH VÀ LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31

Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch và lịch làm việc từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 16/7/2021, cụ thể như sau:

  1. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ bình thường, tăng cường xử lý công việc qua hệ thống Email nội bộ và hệ thống Idesk.
  2. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, tất cả chuyên viên đơn vị vào ngày thứ 6 hằng tuần báo cáo về Trưởng phòng các công việc, nhiệm vụ được giao để báo cáo UBND huyện. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo đúng mẫu và thời gian quy định.

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 26/7/2021 đến 30/7/2021)

Thứ – ngày Nội dung công việc Bộ phận, người thực hiện Ghi chú
Thứ Hai

26-7-2021

-Họp giao ban cơ quan đầu tuần

-Dự họp xét nâng lương 6 tháng đầu năm 2021 tại HĐ xét nâng lương huyện

-Dự họp xét thi đua ngành GD huyện năm học 2020-2021 tại HĐ xét thi đua huyện

-Dự họp trực tuyến tại UBND huyện

-LĐ, CV, NV

-Đ/c Hồng, Trung

 

 

-Đ/c Hồng, Trung

 

 

-Đ/c Trường

Thứ Ba

27-7-2021

-Làm việc bình thường

-Viếng nghĩa trang Liệt sĩ huyện

-Phối hợp phòng Nội vụ huyện, làm lại biểu mẫu, thẩm định lại Tờ trình, Số lượng đề nghị xét thi đua đối với ngành GD.

-LĐ, CV, NV

-Đ/c Hồng

– LĐ, CV

Thứ Tư

28-7-2021

-Làm việc bình thường -LĐ, CV, NV
Thứ Năm

29-7-2021

-Làm việc bình thường -LĐ, CV, NV

 

Thứ Sáu

30-7-2021

-Làm việc bình thường -LĐ, CV, NV