KẾ HOẠCH VÀ LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22

Lượt xem:


Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch và lịch làm việc từ ngày 24/5/2021 đến hết ngày 28/5/2021, cụ thể như sau:

  1. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ bình thường, tăng cường xử lý công việc qua hệ thống Email nội bộ và hệ thống Idesk.
  2. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, tất cả chuyên viên đơn vị vào ngày thứ 6 hằng tuần báo cáo về Trưởng phòng các công việc, nhiệm vụ được giao để báo cáo UBND huyện. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo đúng mẫu và thời gian quy định.

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 24/5/2021 đến 28/5/2021)

Thứ – ngày Nội dung công việc Bộ phận, người thực hiện Ghi chú
Thứ Hai

24-5-2021

-Họp giao ban cơ quan đầu tuần.

 

-LĐ, CV, NV
Thứ Ba

25-5-2021

-Làm việc bình thường

-Thẩm định hồ sơ  xét Tốt nghiệp THCS NH 2020-2021

-Thu Hồ sơ đánh giá xếp loại viên chức các trường học

-LĐ, CV. NV

-Hội đồng xét theo QĐ của Trưởng phòng

-Bộ phận tổ chức

Thứ Tư

26-5-2021

-Làm việc bình thường

– Phát hồ sơ đăng ký thi đua đầu năm cho các tổ phúc tra theo QĐ.

-LĐ, CV. NV

-Bộ phận thi đua

Thứ Năm

27-5-2021

– Tiến hành kiểm tra công tác phúc tra thi đua tại các tổ (trường)

-Tham gia đánh giá ngoài tại phòng GDĐT Buôn Hồ, từ 27/5 đến 28/5/2021

-Đoàn phúc tra theo QĐ

-Đ/c Tuấn

Thứ Sáu

28-5-2021

– Tiếp tục kiểm tra công tác phúc tra thi đua

 

-Đoàn phúc tra theo QĐ