KẾ HOẠCH VÀ LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21

Lượt xem:


        Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch và lịch làm việc từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 21/5/2021, cụ thể như sau:

  1. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ bình thường, tăng cường xử lý công việc qua hệ thống Email nội bộ và hệ thống Idesk.
  2. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, tất cả chuyên viên đơn vị vào ngày thứ 6 hằng tuần báo cáo về Trưởng phòng các công việc, nhiệm vụ được giao để báo cáo UBND huyện. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo đúng mẫu và thời gian quy định.

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 17/5/2021 đến 21/5/2021)

Thứ – ngày Nội dung công việc Bộ phận, người thực hiện Ghi chú
Thứ Hai

17-5-2021

-Họp giao ban cơ quan đầu tuần.

-Tham gia đoàn kiểm tra của Huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 chuẩn bị cho ngày Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tại xã Ea Kênh và Ea Yông (23/5/2021)

-LĐ, CV, NV

-Đ/c Hồng

Thứ Ba

18-5-2021

-Làm việc bình thường

-Tham gia họp tại UB Bầu cử tại xã Ea Yiêng

-LĐ, CV. NV

-Đ/c Tuấn

 

Thứ Tư

19-5-2021

-Làm việc bình thường -LĐ, CV. NV

 

Thứ Năm

20-5-2021

-Làm việc bình thường

-Mời HT, KT và bà Nguyễn Thị Tiến-NV Cấp dưỡng MG Sao Mai làm việc về chậm nâng lương

-LĐ, CV. NV

-Đ/c Hồng, Trung, HT, KT và bà Tiến MG Sao Mai

Thứ Sáu

21-5-2021

-Làm việc bình thường

– Tham gia làm công tác bầu cử QH và HĐND các cấp tại UB bầu cử  huyện từ 21/5/đến 24/5/2021

-LĐ, CV. NV

-Đ/c Cường, Trường, Tuấn