KẾ HOẠCH VÀ LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20

Lượt xem:


Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch và lịch làm việc từ ngày 10/5/2021 đến hết ngày 15/5/2021, cụ thể như sau:

  1. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ bình thường, tăng cường xử lý công việc qua hệ thống Email nội bộ và hệ thống Idesk.
  2. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, tất cả chuyên viên đơn vị vào ngày thứ 6 hằng tuần báo cáo về Trưởng phòng các công việc, nhiệm vụ được giao để báo cáo UBND huyện. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo đúng mẫu và thời gian quy định.

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 10/5/2021 đến 15/5/2021)

Thứ – ngày Nội dung công việc Bộ phận, người thực hiện Ghi chú
Thứ Hai

10-5-2021

-Họp giao ban cơ quan đầu tuần

-Dự họp trực tuyến công tác Bầu cử tại UBND huyện

-Khai mạc Hội đồng chấm Vở sạch Chữ đẹp

-LĐ, CV, NV

-Đ/c Hồng

 

-LĐ, thành viên HĐ theo QĐ

Thứ Ba

11-5-2021

-Làm việc bình thường

– Dự họp xây dựng trang thông tin điện tử huyện

-LĐ, CV, NV

-Đ/c Hồng

Thứ Tư

12-5-2021

– Nhận đề kiểm tập trung 4 môn lớp 9, HK II, năm học 2020-2021

– Dự Tổng kết công tác Khuyến học  tại xã Ea Kuăng

-Đ/c Cường, Tuấn, HT các trường THCS, PTDTNT, TH-THCS

– Đ/c Trường

Thứ Năm

13-5-2021

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác kiểm tra cuối học kỳ II tại các trường học -Đoàn kiểm tra theo Quyết định
Thứ Sáu

14-5-2021

Tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác kiểm tra cuối học kỳ II -Đoàn kiểm tra theo Quyết định
Thứ Bảy

15-5-2021

Tổng kết công tác chấm Vở sạch Chữ đẹp tại trường TH Trần Quốc Tuấn – LĐ, thành viên HĐ theo QĐ