KẾ HOẠCH VÀ LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 19

Lượt xem:


Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch và lịch làm việc từ ngày 04/5/2021 đến hết ngày 08/5/2021, cụ thể như sau:

  1. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ bình thường, tăng cường xử lý công việc qua hệ thống Email nội bộ và hệ thống Idesk.
  2. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, tất cả chuyên viên đơn vị vào ngày thứ 6 hằng tuần báo cáo về Trưởng phòng các công việc, nhiệm vụ được giao để báo cáo UBND huyện. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo đúng mẫu và thời gian quy định.

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 04/5/2021 đến 08/5/2021)

Thứ – ngày Nội dung công việc Bộ phận, người thực hiện Ghi chú
Thứ Ba

04-5-2021

– Khai mạc Hội đồng chấm SKKN năm học 2020-2021 tại Hội trường Huyện đoàn.

-Họp giao ban cơ quan đầu tuần.

– Họp ban chỉ đạo ra đề kiểm tra 4 môn lớp 8, học kỳ II, NH 2020-2021

-Chiều: Dự tổng kết công tác Đội tại TH Ngô Gia Tự.

-Lãnh đạo, chuyên viên

 

-LĐ, CV, NV

– Đ/c Cường, Tuấn

 

-Đ/c Cường

Thứ Tư

05-5-2021

– Tiếp tục chấm SKKN

 

-Làm việc bình thường

– Ban giám khảo theo Quyết định

-LĐ, CV, NV

 
Thứ Năm

06-5-2021

-Tiếp tục chấm SKKN

 

-Làm việc bình thường

– Ban giám khảo theo Quyết định

-LĐ, CV, NV

 
Thứ Sáu

07-5-2021

-Làm việc bình thường

– Dự họp sơ kết tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021 tại UBND huyện

-LĐ, CV, NV

– Đ/c Hồng

 

 
Thứ Bảy

08-5-2021

-Làm việc bình thường -LĐ, CV, NV