Hội Nghị Công Chức, Viên Chức Năm 2021

Lượt xem:


Ngày 26 tháng 02 năm 2021, Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc (PGD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2021, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021.

Dự Hội nghị có đầy đủ các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên phòng giáo dục.

Qua hội nghị đã tổng kết các kết quả hoạt động trong năm 2020:  Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu năm 2020; hoàn thành công tác tổ chức dạy và học, công tác giáo dục học sinh theo qui định; hoàn thành các nhiệm vụ về công tác pháp chế, thi đua, các hoạt động phong trào; hoàn thành tổ chức các kỳ thi và tham gia các cuộc thi tại tỉnh đạt kết quả cao. Công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị trường học đạt kết quả cao so với toàn tỉnh; Hoàn thành và được tỉnh công nhân công tác phổ cập giáo dục từng bậc học; Công tác triển khai đầu tư tu sửa, nâng cấp, xây mới CSVC trường học thẩm định và được triển khai đầu tư đúng tiến độ;

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng hoạt động năm học 2020-2021:

Nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của đội ngũ toàn ngành về việc  triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Krông Pắc lần thứ XIII và Chương trình hành động số 32-CTr/HU của Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI (NQ số 29-NQ/TW) “Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng dạy và học: Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường, phù hợp với năng lực, tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, với đối tượng học sinh khá giỏi, học sinh yếu kém, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn của huyện. Chú trọng thực hiện các hoạt động: Giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị kĩ năng sống cho học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đầu tư tu sửa CSVC phòng học, mua sắm trang thiết bị, tự làm đồ dùng phục vụ cho dạy và học, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2021-2026. Quan tâm đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, gắn với tiêu chí về trường chuẩn Quốc gia trong chương trình xây dựng nông thôn mới đối với địa phương, ưu tiên cho việc đầu tư và nâng cấp các phòng thí nghiệm, thực hành, các phòng chức năng, phòng thư viện đạt chuẩn của nhà trường. Đầu tư nâng cấp CSVC, trang thiết bị cho các trường nhằm sớm được công nhận các trường đạt chuẩn Quốc gia.

Thực hiện “3 công khai” và các khoản thu đầu năm học tại các đơn vị trường học, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động giáo dục: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu chi tài chính

Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục:        –  Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo (Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT). Đưa nội dung phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc trở thành hoạt động thường  xuyên của từng đơn vị.

Tăng cường kiểm tra các lĩnh vực giáo dục, kiểm tra chuyên ngành, chuyên đề, kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng, công tác giảng dạy tại các đơn vị trường học.

Kết luận Hội nghị Thầy Huỳnh Hồng, HUV- Trưởng phòng GD&ĐT đã quán triệt, chỉ đạo đến tất cả các bộ phận chuyên môn, phát huy tích cực vai trò, trách nhiệm trong công tác để hoàn thành tốt những kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.