Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL-GVMN năm 2020.

Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL-GVMN năm 2020.

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 724/PGDĐT ngày 01/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc về việc Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL-GVMN năm 2020. Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày từ ngày 07/10/2020 đến ngày 09/10/2020, khai mạc 7 giờ 30 ngày 07/10/2020 tại Trường THCS Ea Yông. + Thành phần tập huấn: Đối với các trường Mầm non, Mẫu Giáo: [...]