KẾ HOẠCH VÀ LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33

Lượt xem:


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33

        Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch và lịch làm việc từ ngày 09/8/2021 đến hết ngày 13/8/2021, cụ thể như sau:

  1. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ bình thường, tăng cường xử lý công việc qua hệ thống Email nội bộ và hệ thống Idesk.
  2. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, tất cả chuyên viên đơn vị vào ngày thứ 6 hằng tuần báo cáo về Trưởng phòng các công việc, nhiệm vụ được giao để báo cáo UBND huyện. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo đúng mẫu và thời gian quy định.

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 09/8/2021 đến 13/8/2021)

Thứ – ngày Nội dung công việc Bộ phận, người thực hiện Ghi chú
Thứ Hai

09-8-2021

-Họp giao ban cơ quan đầu tuần -LĐ, CV, NV
Thứ Ba

10-8-2021

-Làm việc bình thường -LĐ, CV, NV

 

Thứ Tư

11-8-2021

-Làm việc bình thường -LĐ, CV, NV
Thứ Năm

12-8-2021

-Làm việc bình thường

-Tổ chức họp hiệu trưởng triển khai nhiệm vụ chuẩn bị năm học mới bằng hình thức trực tuyến

-LĐ, CV, NV

-LĐ, CV, NV, HT các đơn vị

Thứ Sáu

13-8-2021

-Làm việc bình thường -LĐ, CV, NV