KẾ HOẠCH VÀ LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23

Lượt xem:


           Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch và lịch làm việc từ ngày 31/5/2021 đến hết ngày 04/6/2021, cụ thể như sau:

  1. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ bình thường, tăng cường xử lý công việc qua hệ thống Email nội bộ và hệ thống Idesk.
  2. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, tất cả chuyên viên đơn vị vào ngày thứ 6 hằng tuần báo cáo về Trưởng phòng các công việc, nhiệm vụ được giao để báo cáo UBND huyện. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo đúng mẫu và thời gian quy định.

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 31/5/2021 đến 04/6/2021)

Thứ – ngày Nội dung công việc Bộ phận, người thực hiện Ghi chú
Thứ Hai

31-5-2021

-Họp giao ban cơ quan đầu tuần.

-Dự họp đột xuất Vv phòng, chống dịch Covid-19 tại UBND huyện

-LĐ, CV, NV

-Đ/c Hồng

Thứ Ba

01-6-2021

-Làm việc bình thường

-Dự họp sơ kết công tác tháng 5/2021 tại UBND huyện

-Tặng quà, khen thưởng con công chức, viên chức phòng GDĐT nhân ngày QTTN 01/6/2021 và có thành tích trong năm học 2020-2021

-LĐ, CV. NV

-Đ/c Hồng

 

-Cơ quan và tổ Công đoàn

Thứ Tư

02-6-2021

-Làm việc bình thường

– Nhận hồ sơ phúc tra và hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng năm học 2020-2021 của các đơn vị (từ 02/6 đến 03/6/2021).

-LĐ, CV. NV

-Bộ phận thi đua

Thứ Năm

03-6-2021

-Làm việc bình thường

-Tiếp tục nhận hồ sơ thi đua

-LĐ, CV. NV

-Bộ phận thi đua

Thứ Sáu

04-6-2021

-Làm việc bình thường -LĐ, VC, NV