Thông báo về việc công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT của Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Krông Pắc (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)

Lượt xem: